Akce

Akce a skupinová setkání

Všechny níže uvedené akce, které nejsou vázány na konkrétní datum či energetický portál, lze uspořádat kdekoliv. 

V případě zájmu mě kontaktujte.


Jarní energie přinášejí svěžest, chuť do života, tvořit nové, nově, jinak, více. Vyslyšme toto přirozené volání.

V naší DNA jsou ukryta všechna zranění týkající se lidstva. Některá si umíme uvědomit, zaměříme-li na ně svou pozornost. Některá ovšem vůbec. Jsou tak hluboko skryta. A některá jako něco, co nás brzdí, ani neumíme vidět, natož si přiznat.

12. 12. 2023

06.12.2023

Letošní rok se vinul v duchu tlaku na změny. A je to tak zařízeno, že vnější změna nemůže nastat bez té vnitřní. A to jak v malém, tak ve velkém. Ani prosinec, poslední měsíc roku, nás nenechá na pochybách, že je stále kam jít.

Směřujeme zpět (a vpřed) ke komunitnímu způsobu žití a bytí. Abychom byli schopni vysokých kvalit jednoty, vřelosti, přijetí, opravdového vzájemného respektu, sounáležitosti, spirituálního vůdcovství a spolupráce pro nejvyšší dobro všech, je třeba být ve správných frekvencích. Ty nám umožní znovu probudit tisíce let spící energetické centrum, díky...

Samhain je keltský svátek, který v našem chápání času připadá na noc z 31. října na první listopad. Noc, kdy se stírají hranice mezi realitami, mezi viditelným a neviditelným. Noc, kdy umírá staré, aby uvolnilo místo novému. Noc, kdy můžeme přijmout sílu od svých předků, rodů. Noc, kdy můžeme uzdravit, pochopit rodové záležitosti. Noc, kdy můžeme...

Dívat se na svět dětskýma očima není o naivitě. Naopak. Pokud tento pohled z nějakého důvodu ztratíme, nemáme, je náš svět plný povinností, potřebujeme falešné jistoty, zodpovědnost si pleteme s kontrolou, chybí spontánnost a ryzí, čistá radost z bytí, maličkostí, objevování, učení. Potřebujeme velké impulsy, abychom něco cítili. Nejsme přirozeně...