Intenzivní Cesta osobního růstu

Zvu Vás na intenzivní individuální cestu osobního růstu vědomí

Budeme se hloubkově věnovat zharmonizování, vyladění, pročištění celého energetického systému a biopole (jednotlivých částí tak, aby se mohly propojit ve spolupracující a vzájemně se podporující celek). 

Najdeme a přeprogramujeme obranné mechanismy z dětství. Někdo si je vědom, že dynamika rodiny, do které se narodil a kde vyrůstal, včetně společnosti, škol... ho přiměla k vytvoření si programů, které ho měly za úkol chránit nebo si naopak z okolí vzít to, čeho se mu jako dítěti nedostalo. A to na emocionální, fyzické či mentální úrovni. Naším úkolem je tato podmiňování, vytvořené falešné identity během našeho života najít a odstranit, protože velmi ovlivňují naši energetiku, schopnost přijímat či dávat, naši sebehodnotu, vztahování se, náš pocit bezpečí, stabilitu na všech úrovních... ovlivňují nejrůznější oblasti našeho bytí, a to jak na fyzické (tělesné) úrovni, tak energetické a mentální i spirituální. Jednotlivé programy vždy působí na mnoha úrovních a někdy je těžké si uvědomit, co s čím souvisí. Proto považuji za naprosto nutné odstraňovat podmiňování komplexně ze všech systémů. Pokud je vyčistíme jen z toho, který se nám zdá nejzasaženější, nemůžeme se divit, že se nám stejné či podobné situace neustále vrací do života a upozorňují nás tak, že to není všechno. Někdo považuje své dětství za nádherné a jen těžko si uvědomí či přizná, že i tam programy vznikly. Někdo si z dětství mnoho nevybavuje. To může být způsobeno právě tím, že jsme mnohé vymístili, aby nás to nebolelo. Neznamená to ovšem, že nás to neovlivnilo. Naopak. Tady bývají programy sebeobrany velmi silné.

Mnohé si neseme i z našich rodových linií a od našich předků. Vyčistíme tedy rodovou karmu a jste-li připraveni, můžeme jít dál a čistit karmu Duše, kvantové životy.

Je toho mnoho, kam až můžeme zajít, co se ukáže jako připravené uzdravit. Cesta je naprosto individuální, neexistuje žádné zaprvé, zadruhé... necháme se vést tak, jak to nejvíce potřebujete, jak budeme vedeni pro nejvyšší dobro všech v souladu s Vaším růstem v nejvyšším potenciálu aktuálně možném.

Cesta se mnou neznamená pouze to, že Vám postupně tak, jak budeme vedeni, vysvětlím a uzdravím, proč co neproudí, jaké programy máte, co si nesete z rodů. Přeprogramuji Váš systém do výrazně vyšších frekvencí, na jaké jste připraveni. Cesta se mnou je zejména o tom, že se naučíte převzít zodpovědnost za svůj život, chápat energetické a mentální souvislosti, budete výrazně stabilnější, pevnější, někdo i zdravější a pochopíte, že bez vlastního přičinění to nepůjde. Bez touhy být neustále lepší verzí sama Sebe a být plně tím, kým jsme sem přišli být, to nefunguje. Budete testováni po každém sezení, zda už nové nastavení dokážete žít v realitě. A zda můžete jít dál, hlouběji. Tato část je zcela na Vás. S mou podporou, ale s plnou zodpovědností za svá rozhodnutí, reakce. Toto je totiž nejhodnotnější část, kterou nelze nijak obejít, přeskočit. Skrze prožitky, situace, výzvy, tedy skrze tělo si vyzkoušet a postupně zažít a zažívat, jak fungovat nově. Bez naučených automatických reakcí na cokoliv. Reagovat jinak nebo vůbec. Prostě z jiného nastavení. Toto je růst, toto je náš vývoj. A zvládneme-li to, můžeme jít dál. Přirozeně, bez tlaku. V čase, jaký potřebujete. Někdy budeme moct jít rychleji, jindy nějaká oblast bude vyžadovat více prostoru. Jak časového, tak energetického.

  • Zvu Vás na Cestu, která je jen Vaše. Bez schémat, pořadí, plánů. Přesně tak, jak je pro Vás nejlepší, nejúčinnější, nejprospěšnější.
  • Udělejte skok ve vašich vibracích, v úrovni svého vědomí. 
  • Tempo je zcela na Vás. Můžeme se setkávat jednou týdně, dvakrát do měsíce, jednou za tři týdny či podle toho, jak bude potřeba.
  • Nabízím provázení, kdy se setkáme 6x nebo 12x.
  • Můžete si zvolit, zda se budeme potkávat osobně či na dálku.


Osobně mi vždy nejvíce pomohl ten, kdo mi otevřel oči a nabídl mi pohled z vyšší perspektivy. Abych dostala větší obraz toho, co se mi v mém životě děje, proč se mi nedaří v té které oblasti, co můžu udělat proto, abych se cítila lépe, byla zdravější, měla zdravé vztahy, tvořila v souladu se Sebou.

Začít se ptát "proč" je z mé zkušenosti první krok k tomu dostávat odpovědi.

Naučme se správně se ptát, správně žádat, správně přijímat, správně se k Sobě a jiným vztahovat.

Nikdo to za nás neudělá.

Pojďme si o tom povídat, pojďme to uzdravit.

Staňme se tvůrci svého života. Přijměme plnou zodpovědnost za to, jaký život žijeme a jak.

A pokud se nám něco nelíbí, pojďme to změnit.

U SEBE. Od SEBE. Pro SEBE.

Tam všechno začíná.

Život se neděje nám. Život se děje pro nás. 

Cena za individuální provázení

  • 6 sezení (osobně nebo na dálku, cca 2-4 hodiny každé)                            18.000,- Kč

  • 12 sezení (osobně nebo na dálku, cca 2-4 hodiny každé)                         34.000,- Kč 

                                                                                    (cena za 11 sezení, 12. terapie zdarma)

Jak vypadají jednotlivé terapie, si můžete přečíst zde: www.martinasolemar.cz/terapie/

Všechno má svou příčinu a tedy i řešení