Spirituální cesta

Kam, kudy, odkud, jak, proč?

Na Zemi jsme proto, abychom se vyvíjeli jako Duše. Zároveň tu jsme v době, kdy na Zemi probíhají obrovské změny, které ovlivňují nejen Zemi jako takovou a mimozemský prostor, ale v neposlední řadě samotné lidstvo jako druh a jeho evoluci. To na nás klade velké nároky. Musíme zvládat nemalé výzvy na osobní úrovni, ale také na rodinné, společenské, kolektivní. A přitom chceme být přirozeně šťastní, zdraví, žít v hojnosti, naplnění a radosti. A někteří z nás cítí silnou vnitřní potřebu se toho všeho aktivně účastnit.

Jak to tedy udělat?

Nejrychlejší cestou k tomu, abychom se stali tím, kým jsme sem přišli být, je zbavit se všeho, co nejsme.

Snadno se to říká. Jak se to tedy dělá?

Všechno má své pořadí. Mnoho lidí jde za vyššími aspekty vědomí, hledá další a vyšší aktivace, touží po darech, talentech. Tady na Zemi platí pravidla, která nelze obejít, vynechat, přeskočit. A platí pro všechny. 

Jedním ze základních kamenů je zákon polarity. Spirit a hmota. Ženské a mužské. Bez integrace těchto polarit se daleko nedostaneme. Pokud chceme jít nahoru, musíme prvně dolů. Bez pevných základů není na čem stavět.

Kde tedy začít?

1. Matka a otec

Pokud máme ve svém energetickém bio poli zranění, traumata, otisky z matčiny a/nebo otcovy strany, můžeme se být jisti, že ovlivňují všechny aspekty našeho života v menší či větší míře. Nezáleží, v jaké oblasti života vnímáte, že je něco v nepořádku. Pokud vás matka a otec jakýmkoliv způsobem umí vyvést z klidu, máte tady co řešit. Tady je naprostý základ všeho.

2. Karma rodová

Karma obecně a velmi jednoduše jsou výzvy, které stojí v cestě našeho potenciálu, dokud jimi neprojdeme. Jsou to porušení vesmírných (přírodních) zákonů, které se napravují tak, že v pravý čas, na správném místě jsme s nimi opět konfrontováni, abychom je uzdravili.

Karma na úrovni rodu jsou volby, které někdo učinil v naší rodové linii (mužské či ženské) a porušil tím vesmírné zákony. Takové rozhodnutí negativně ovlivňuje následně další a další generace v některém z aspektu života (nebo ve více). Když je karmický dluh uzdraven, osvobodí to generace, které přijdou po uzdravení (tedy toho, skrze koho k uzdravení došlo, jeho děti, jejich děti ...).

3. Karma z kvantových životů

Jedná se o karmické dluhy, otisky, které jsme si způsobili sami volbami proti přírodním zákonům na Zemi v jiných časových realitách. Říká se jim též minulé životy, i když je tento pojem zavádějící, ale asi nejvíce rozšířený.

Integrací našich temných životů teprve začneme chápat, jak vše funguje, a začneme se na vše dívat jinýma očima.

4. Karma na úrovni Duše

Mnoho lidí aktuálně na Zemi má zkušenosti z jiných galaxií, systémů. Starseeds si vzpomínají na své poslání či dary a talenty, nicméně mohou zažívat velké frustrace, protože se jim nedaří projevit je v této realitě. Karma na úrovni Duše souvisí se zkušenostmi mimo tuto galaxii.

5. Existuje simultánně i jiný časově prostorový matrix, který má jinou paralelní realitu. I tady máme své vědomí. Integrovat tyto úrovně je skutečné mistrovství.

6. Vše, co činíme, všechny naše myšlenky, slova, mají obrovský vliv nejen na naše vlastní prožívání. Postupně si začneme uvědomovat, jak vším přispíváme i do kolektivní úrovně. Tím zjišťujeme, jak mocní skutečně jsme. A vede nás to od já, k Já. Pak k My. Protože začínáme chápat, jak vše funguje, jaká je naše role v tom všem.

... a nakonec zjistíme, že i karmu, tedy zákon příčiny a následku, lze uchopit jinak. Nicméně nic nelze překročit, přeskočit, uspěchat. Všechno má své pořadí.

Není cesta. Je změna, vývoj, evoluce.


Má osobní zkušenost je ta, že na své stíny nemusíme nahlížet jako na karmu, tedy jako na něco, co splácíme za Sebe či jiné. Přijměme své stíny jako nejúžasnější potenciál pro to, abychom je přeměnili v dary. A to jak pro Sebe na individuální úrovni, tak pro všechny na kolektivní úrovni, tedy pro lidstvo. Příběhy, které jsou za nimi ukryty, nemusí být naše. Nicméně je neseme.  


Obyčejnost a jednoduchost