Odstranění mRNA a jiných technologií a jejich efektů

     Odstranění energetických a fyzických vlivů

- pro následky po aplikaci vakcíny s mRNA technologiemi a po přenosu z očkovaných lidí


 • odstranění technologií z energetických polí
 • odstranění z čakrového systému, restrukturalizace čaker
 • odstranění z imunitního systému
 • zrušení instrukcí pro systémy
 • odstranění z DNA
 • odstranění negativních energií
 • znovupropojení Duše s tělem
 • ochranný kód a podpora na Cestu k původnímu Blueprintu (Goldprintu 😊)


Mnoho lidí zažívá různé energetické a/nebo (postupně) fyzické projevy. Případně si energetické a fyzické projevy nespojí s technologií. U dalších nedochází k fyzickým projevům, zatím pouze energetickým, kterých si člověk odpojený od intuice nemusí všimnout.

U dětí dochází ke změnám chování a k fyzickým projevům velmi výrazně (vyrážky, nekonečné virózy...).

Dochází k velkým změnám v aurickém poli a čakrovém systému.

Lidé, kteří jsou v blízkém či častém kontaktu s očkovanými lidmi (masér, kadeřnictví, pedikúra, konzultace, spolubydlící...), mohou být technologiemi také ovlivněni.


Některé z typických fyzických symptomů a vlivů pro obě skupiny (je jich mnoho, každý jsme individuální a jsou zde technologie, které ještě nebyly aktivovány):

 • bolesti hlavy
 • změny v menstruačním cyklu, silná krvácení, krvácení mimo cyklus, bolesti, neplodnost
 • vyrážky
 • zhoršení chronických nemocí
 • únava, vyčerpání
 • svalové bolesti, bolesti kloubů
 • zimnice, teplota
 • nevolnost
 • autoimunitní onemocnění
 • infarkt, mozkové příhody
 • embolie, krevní sraženiny
 • zablokovaný imunitní systém, autoimunitní onemocnění
 • rakovina
 • magnetismus buněk přes těžké kovy
 • další materiál, který je obsažen v hydrogelech (je možné kdykoliv spustit, aktivovat skrze další technologie - wifi, 5G, Bluetooth apod.)

Energetické symptomy pro obě skupiny (ty považuji za základ, následně může docházet k fyzickým projevům):

 • ztráta intuice
 • mozkové změny
 • Duše mimo tělo
 • zablokované čakry nebo velmi omezené v přijímání energií
 • ztráta možnosti vyjadřovat pravdu, vnímat či rozpoznat pravdu
 • nemožnost svobodného vyjádření se
 • oddělení od své podstaty
 • ztráta kontaktu s vyššímu sférami


Fyzické i energetické projevy se liší u jednotlivých lidí také v závislosti na jejich úrovni vědomí. A obráceně. S rostoucí úrovní vědomí, vyššími vibracemi je možné některé vlivy i technologie vyrušit. Zda všechny, není otázka úrovně vědomí. Ale Cesty, jakou si zvolila Duše. Toto je tedy návod, jak s tím naložit osobně bez vnější pomoci (alespoň do nějaké úrovně). Kde začít? V důvodech, které vedly ke svolení k aplikaci. Tam je ukryto mnoho pokladů (zásadních i pro osobní růst).

Neexistuje nic, co nemá řešení.
Jsme mocnější, než si dovedeme představit.

Pročištění od všech vlivů na všech úrovních

 • pracuji na dálku i osobně
 • terapie trvá cca 1,5 hod.
 • u malých dětí doporučuji ve spánku
 • cena: 3.600,- Kč
 • (vhodné a účinné i pro ostatní typy očkování - hexa, HPV...)
Láska je největší síla ve veškerém stvoření