Odstranění mRNA a jiných technologií a jejich efektů

     Odstranění energetických a fyzických vlivů

- pro následky po aplikaci vakcíny s mRNA technologiemi a dalšími a po přenosu z očkovaných lidí


Mnoho lidí zažívá různé energetické a/nebo (postupně) fyzické projevy. Případně si energetické a fyzické projevy nespojí s technologiemi. U dalších nedochází k fyzickým projevům, zatím pouze energetickým, kterých si člověk odpojený od intuice nemusí všimnout.

U dětí dochází ke změnám chování a k fyzickým projevům velmi výrazně (vyrážky, nekonečné virózy...).

Dochází k velkým změnám v aurickém poli, čakrovém systému a celkově v energetickém poli.

Lidé, kteří jsou v blízkém či častém kontaktu s očkovanými lidmi (masér, kadeřnictví, pedikúra, konzultace, spolubydlící...), mohou být technologiemi také ovlivněni.

Možné fyzické projevy jsou uvedeny na příbalových letácích vakcín a jsou k dispozici různě na internetu. Potencionální další fyzické projevy mohou být spuštěny aktivováním materiálu v hydrogelech skrze technologie jako wifi, 5G, Bluetooth a jiné.


Fyzické i energetické projevy se liší u jednotlivých lidí také v závislosti na jejich úrovni vědomí. A obráceně. S rostoucí úrovní vědomí, vyššími vibracemi je možné některé vlivy i technologie vyrušit. Zda všechny, není otázka úrovně vědomí. Ale Cesty, jakou si zvolila Duše. Kde začít? V důvodech, které vedly ke svolení k aplikaci. Tam je ukryto mnoho pokladů (zásadních i pro osobní růst).

... aneb pokora je úžasná kvalita.

Neexistuje nic, co nemá řešení.
Jsme mocnější, než si dovedeme představit.

Pročištění od všech vlivů na všech úrovních

  • pracuji na dálku i osobně
  • terapie trvá cca 1,5 hod.
  • u malých dětí doporučuji ve spánku
  • cena: 3.600,- Kč (pokud je částka mimo Vaše aktuální možnosti, domluvíme se na řešení)
  • (vhodné a účinné i pro ostatní typy očkování - hexa, HPV...)
  • pokud potřebujete další informace, kontaktujte mě
Láska je největší síla ve veškerém stvoření