Skupinová intenzivní Cesta

Zvu Vás na intenzivní skupinovou Cestu osobního růstu vědomí


Do nové skupiny začínající v týdnu od 5. června 2023 se ještě můžete hlásit zde:

Práce ve skupině má své benefity, které individuální terapie nemohou nabídnout. A naopak. Obojí má své velké výhody a mohou se i vzájemně velmi dobře prolínat a podporovat.

Energie znásobené o každého člena. Vzájemné si zrcadlení, vzájemná podpora. Nová přátelství. Pochopení, jak limity, obranné mechanismy a omezení, která máme, mohou ovlivňovat naši realitu, naše chování, reakce, náš život. Velkou předností skupiny je to, že máme možnost se to učit (a) vidět na druhých. Pak budeme láskyplnější, pokornější a soucitnější k naší Cestě i Cestě druhých.

Naučíme se fungovat v nastavení, které poskytuje neustálou pevnost, stabilitu a propojení se všemi částmi našeho vědomí, které jsou nám aktuálně k dispozici v jeho nejvyšší formě. Plně ukotveného do Země a ztělesněného.

Postupně se budeme věnovat všem našim hlavním energetickým centrům a korespondujícím energetickým polím. Budeme se v nich učit orientovat (co které ovlivňuje), hledat a okamžitě uzdravovat programy, podmiňování, obranné mechanismy, falešné identity, otisky, zranění, bolesti, poschovávané emoce, bloky, limity. Budeme jednotlivá centra postupně uvádět do rovnováhy, aby byla aktivní a otevřená přesně tak, jak je to pro nás nejlepší. Budeme je harmonizovat tak, aby vzájemně spolupracovala, komunikovala a podporovala se.

Nabízím hlubokou intenzivní proměnu. Bez vaší aktivní účasti a touhy to však nepůjde. Oddanost pro to sáhnout si na největší zranění, stíny a pustit je, uzdravit je klíčem k neustále lepší verzi sama Sebe. Čím otevřenější jsme, čím zranitelnější si dovolíme být, tím úžasnější výsledky, růst.

Mezi jednotlivými setkáními počítejte s tím, že budete životem testováni, zda nová nastavení dokážete zařadit do svých reakcí, chování, rozhodování, tvoření...

  • On-line skupiny
  • Osobní setkávání ( u vás nebo u mě)

🟡 Každé z jednotlivých setkání probíhá v bezpečném prostoru morfogenetického pole (používám a považuji za nutnost při jakékoliv mé práci).

🟡 Každé setkání objevíme a uzdravíme, na co budete připraveni.

🟡 Součástí každého setkání je mocná léčivá transmise týkající se aktuálního tématu. Zrestrukturalizujeme aktuální energetické centrum, otevřeme na nejvhodnější úroveň, zaktivujeme tak, aby energie mohly plynule proudit, vyčistíme, co tam nepatří a na co jste připraveni. Sladíme s celým systémem nové nastavení. Plně ho ukotvíme. Odstraníme programy, otisky, falešné identity, přesvědčení, které se během setkání ukázaly.

🟡 V období mezi setkáními můžete očekávat mou individuální podporu.

🟡 Délka trvání jednoho setkání je cca 3 hodiny. Vyhraďte si dostatek času, abyste nestresovali sebe, že nestíháte své následné plány, a tím se zbytečně ochuzovali o možnost být tu skutečně plně.

🟡 Růst není jen o čištění. I když je to základ. Bez toho nemůže přijít nové (nemá kam). Proto budeme vracet i energie, kódy, esence, které jsou připraveny se k vám vrátit či aktivovat nově.

Intenzivní skupinová cesta sestává z 9 jednotlivých setkání:

  • Osobně - u mě nebo u vás (dle domluvy)
  • On-line - Zoom, Google meet (dle domluvy)

Četnost setkávání je 1x týdně nebo 1x 14 dní dle domluvy ve skupině


Cena za intenzivní skupinové provázení

  • 9 sezení (osobně nebo na dálku)                                        16.200,- Kč/osobuJste-li skupinka minimálně 4 lidí, kontaktujte mě. Domluvíme detaily, místo, kdy začneme.