111 a POS

09.01.2024

Transmise pro naladění se na POS, jeho posílení a stažení aktuálních individuálních energií, záměrů, vizí  - 11. 1. 2024

V březnu 2023 proběhlo velké přenastavení naší milované Země. Do té doby fungovala na starším planetárním operačním systému (POS). Můžeme si ho představit jako operační systém v počítači, pod kterým běží nejrůznější programy a aplikace. Např. na Mac je jiný operační systém, tedy i jiné programy a aplikace, než na pc pod Windows. Naše Země se letos přesunula na nový operační systém. Znamená to monumentální změnu v energii, frekvenci a vědomí. Hlavními parametry původního operačního systému byla hierarchie a kontrola. Nový POS je postaven na frekvencích synarchie, spolupráce a lásky. Tyto parametry jsou základem pro podporu fungování na Zemi v těchto jiných energiích a frekvencích.

POS je morfogenetické pole, které určuje směr a frekvenci vývoje našeho druhu. Základní vrstva, na které je postaveno vše ostatní.

Aktuální nový POS má "upgradovaný" vibrační plán (blueprint, goldprint - chcete-li), který náš druh posouvá od hierarchie k synarchii a obsahuje plány pro tolik diskutovaný Zlatý věk. Operační systém je nový a vyžaduje nejen něžnou péči, ale i výživu skrze silné, pevné záměry od milujících lidí, aby se změny, po kterých tak toužíme a kvůli kterým jsme sem mimo jiné přišli, mohly zhmotnit. Záměry si můžeme představit jako aplikace na pc.

Záměrem této transmise je pomoc a podpora nového operačního systému Země, aby se mohl plně ukotvit, posílit, rozvinout a vyvíjet směrem ke svému nejvyššímu potenciálu na frekvencích jednoty, harmonie, míru a prosperity pro všechny. Zároveň si každý během transmise stáhne aktuální individuální energie a poslání, kterým přispěje do probíhajících změn.

 Lze ji kdykoliv zopakovat pro další podporu. 

Čím více lidí se zaměří na nový operační systém a vloží do něj čisté, podporující záměry a vibrace, tím pevněji se jako základní vrstva ukotví. Individuální záměry pak mohou být umísťovány na tuto základní vrstvu jako aplikace (vědomí).

Buďme tou změnou

Nechejte si vše projít svými filtry. Pokud se přidáte, "potkáme se" 11. 1. 2024.

Martina Solemar