(Bez)citnost

21.11.2022

Jak poznáme, že už jsme to zvládli?

Tak, že to v nás o nic nebrnká. Není tam vztek, lítost, bolest, potřeba cokoliv (ne)udělat, sdělit, vysvětlovat, obhajovat ...

Zavládne pocit klidu, míru. A nepředatelného stavu (Sebe)Lásky. Pochopení Sebe, druhého, situace.

Stavu, který někdo ze své úrovně vnímání může vnímat jako bezcitnost, aroganci, sobectví.

A přitom je v něm tolik Lásky. 

Takové, která je pro někoho ještě neuchopitelná, nepochopitelná, vzdálená.

A přitom je tak obrovská.

Rozlévá se všude kolem kolem. Jako řeka bez břehů z forem.

Někoho přitáhne.

Někomu zabrnká...

... a tak to tu máme.