Dech je život

07.02.2023

To ovšem neznamená, že kdo dýchá, žije. 

Dech je božský nástroj dostupný úplně každému. Ostatně jako vše božské. Ne každý je ochotný skutečně život PROŽÍT (a božské nástroje používat). Někomu doslova proteče mezi prsty. Bojí se do své knihy cokoliv nebo to skutečné napsat. A tak tam píše někdo jiný. 

Dech je prožitek. 

Dovolit si procítit, prožít. 

Je to léčivý nástroj. Jste stažení? Někde? Kde?

Kontrakce není stažení. Není to tlak proti. A už vůbec to není útěk (před Sebou). 

Kontrakce je výdech do uvolnění, do povolení, do otevření, do procítění, do propuštění. 

Ano, možná to chvíli bolí. Možná se vyvalí neočekávané emoce. Ale ta osvobozující odměna.

Dech je plnost bytí. Naprosto přirozená. Buďme autentičtí. 

Nenechme si namluvit, že proti tlaku je třeba použít protitlak. Stáhnout se a bez plnosti dechu, bez procítění použít atrapu síly. Tolik bolesti to přináší na všechny strany. 

Síla není tlak. Síla je v jemnosti, zranitelnosti. 

Tu skutečnou sílu a moc můžeme žít a být jimi, jen pokud odložíme své falešné identity, odmaskujeme se a vydechneme se a uvolníme do SEBE.