Jarní Rovnodennost 2024

06.03.2024

Jarní energie přinášejí svěžest, chuť do života, tvořit nové, nově, jinak, více. Vyslyšme toto přirozené volání.

Jarní Rovnodennost nám pomůže aktivovat, na co jsme připraveni. Pomůže nám ujasnit si a prohloubit kam a jak dál. V oblastech života, kde nejsme v harmonii (aniž to třeba i tušíme), nám pomůže nastolit rovnováhu a hlavně to uvidět. Připraví nás na další období tak, abychom jím mohli procházet ve větší stabilitě, integritě, vnitřním míru, pochopení, přijetí, odvaze, síle, lásce. Bude to potřeba.

Planetární práce bude skrze nás ukotvovat energie božských kvalit žensko-mužského kristovství. Přispějeme tedy k větší harmonii a rovnováze na Zemi.

...a uvidíme, co se ještě bude dít.


Pojďme se příjemně potkat na úrovni Srdce. 

Přijďme si pro to, na co jsme připraveni.

Přispějme skrze Sebe všemu a všem.

Součástí všech mých akcí je hluboce léčivá transmise. Bude i zde.


Těším se na vás 💛

Martina Solemar

______________________________

Kdy: 20. března 2024, 17:00 hod.

Kde: Jindřichův Hradec, Jarošovská 50

Přineste si polštářek či sedák (sedíme na koberci na zemi) a něco malého dobrého pro příjemnou atmosféru ve všech ohledech.

Příspěvek: 1.500,- Kč

Rezervace, dotazy: 

tel.: 724291547 (i WhatsApp, Telegram), Messenger, email: martina@martinasolemar.cz