Jedinečnost nedává šanci konkurenci

16.09.2023

Je velmi zavádějící a účelové si myslet, že si tu můžeme konkurovat. Dokonce je to natolik zjevně podporované systémem od nejútlejšího věku. Nedoskočíš, nedoběhneš, nespočítáš, nepřečteš, nepochopíš...

Sebehodnota, Sebeuě

Na druhou stranu je tolik těch, kteí jsou ochotní po víkendový kurz