Kdy?

14.01.2023

Toužíme po odhalení našich talentů, darů. Toužíme dělat něco extra. Toužíme znovuobjevit technologie, o kterých jsme slyšeli, četli. "Pracujeme" na tom, studujeme, věnujeme tomu hodně času. A ptáme se kdy.

Tehdy, když se potká čistota úmyslů, osobní a kolektivní úroveň vědomí.

Tehdy, když se náš osobní odlesk stane nedůležitým a hodnotu pro nás bude mít naše osobní průzračnost, jemnost, průtočnost.

Tehdy, když pochopíme, že s rostoucí mocí roste i zodpovědnost.

Tehdy, až pochopíme, že jsme součástí. Že jsme kolečkem v obrovském soukolí. To znamená, že jsme velmi důležití. Ale také, že vždy nezáleží pouze na nás.