Naděje

12.02.2023

Někteří aktuálně zažívají poněkud zklamání či ztrátu víry.

Není naším úkolem posuzovat volby ostatních a vztahovat je k budoucímu vývoji.

Každý si volíme svůj díl účasti na základě našeho aktuálního nastavení.

Kdo se ještě nechal vtáhnout, jistě najde uvnitř slabší místo, kde na něho systém může (mohl), a uzdraví ho.

Ostatní udržují neustále své vibrace co nejvýš (stále je kam jít 🚀💛). To je naším úkolem (mimo jiné) a dílem, jak přispět.

Neznamená to sedět v lotosovém květu. Znamená to vtělit a vtělovat se víc. A hlavně to ŽÍT.

Já...JÁ...MY...

Někdo ještě potřebuje, aby show pokračovala čím dál absurdněji. Protože stále ještě nevidí, neslyší, nevnímá, necítí, nepochopil.

Z čím vyšší perspektivy můžeme vše vnímat, tím více tu můžeme být užiteční pro ty, kteří to tak nemají. A/nebo pro celkový proces. V soucitu, laskavosti, trpělivosti, bezpodmínečnosti, oddanosti, velkorysosti, pevnosti, jasnosti.

Už to nelze zastavit. 🙏💛