Od (ne)věřit přes vědět po být

27.09.2023

Budeme se věnovat energetickému centru, jehož úroveň vědomí není intelektuálně pochopitelná. Funguje na frekvencích radosti, míru, klidu a vědomí Sebe sama v celé velikosti. Spirituální centrum, jehož plná aktivace nás vrátí do nulového bodu. Do vzkříšení. Odtud začíná naše Cesta propojování se s tím, kdo skutečně jsme, kým jsme. Propojování se se vším na všech úrovních. 

Ne, není vůbec praktické. 😂 Informace, které skrze toto centrum dostáváme, se nestarají o to, jak je prakticky vnést do reality, jak vydělat peníze, jak přežít. Míjí veškeré světské záležitosti. Přináší naprosto jasné, nekompromisní informace (o naší Cestě, směřování, dalších našich krocích...), které jsou absolutně v souladu s naším aktuálně nejvyšším možným potenciálem, Goldprintem. To může být velká výzva. Může to narážet na naše podmiňování, obranné ego mechanismy, ale i na nejzákladnější představy o tom, jak se tady ve fyzickém světě dá žít či přežít. Může aktuálně ignorovat veškeré naše lidské potřeby, o kterých si myslíme, že jsou pro nás zrovna důležité. Přesahuje lidský fyzický rozměr velmi nekompromisně a někdy tedy i konfrontačně.

Znamená to tedy jediné. Můžeme se stát plně součástí velkého božského plánu, můžeme se stát tím, kým jsme sem opravdu přišli být, můžeme plně přispívat svou jedinečností do obrovského soukolí, které nezahrnuje pouze naší fyzickou realitu zde na Zemi, můžeme žít v radosti, lásce, naplnění. V případě, že informace, které dostaneme, mohou plynule přecházet do našich nižších center, které je nebudou zkreslovat, blokovat. Pak budou správně intelektuálně překládané, vhodně komunikované a vyjadřované skrze naše otevřené Srdce, což podpoří naše nezkreslená identita, touha tvořit skrze své talenty a dary a pocit bezpečí. Vše ukotveno do aktuální frekvence Země a následně zhmotněno.

Bez úklidu v nižších centrech není možné tuto úroveň vědomí žít. 

Zaměříme se samozřejmě na témata tohoto centra. 

Pokud je toto centrum neaktivní nebo jen málo či dokonce zavřené, nedává život jako celek smysl, nejsme si vědomi spirituálních úrovní a souvislostí, jsme odpojeni od své Cesty a více či méně plně ovládáni systémem, výchovou (tedy jak dynamikou v rodině a rodech, tak školstvím a jinými společenskými zásahy), kolektivní manipulací, náboženskými dogmaty a přesměrováními od své božské podstaty (ke které nepotřebujeme prostředníky). Pokud sami Sebe nevnímáme jako Boha, mizí nám ze života jeho kouzlo, protože nevěříme ve vyšší síly či žijeme v konceptu trestajícího Boha. V případě zavřeného centra vnímáme život pouze skrze našich pět smyslů. Nefunguje intuice či ji nejsme schopni přenést do reality. 

V opačném případě, když je toto centrum příliš otevřené, a tedy opět mimo rovnováhu, je pro nás velmi složité ukotvit se do fyzické reality. Máme mnoho úžasných spirituálních ideí, vizí, ale nejsme schopni je přivézt k životu ve fyzické formě. Sledujeme nejnovější spirituální trendy a koncepty, žijeme v blahu "světla a lásky". Jen nám to nikdo nevěří. To je pak velmi frustrující.

Tady to není o pochopení. Tady to není o víře. Tady je to o přechodu z vědění na neintelektuální bázi k božskému bytí.

Skupinko má milovaná, velmi se na vás všechny těším. 💛


Kdy: čtvrtek 28. 9. 2023, 9:30 hod.

Kde: Jindřichův Hradec

S sebou jako vždy, rozum nechte doma. 😂