Podzimní rovnodennost

11.09.2023

Dny okolo rovnodenností jsou o znovunastolení rovnováhy ve všech oblastech našeho života. 

Vnést harmonii do okolností, situací, osobního nastavení, kde není. Povýšit jednotlivé aspekty našeho bytí tak, aby byly v souladu s naším aktuálně nejvyšším možným potenciálem a mezi sebou.

Nastává čas sklizně. Sklidíme, co jsme zaseli. Nakolik jsme byli pravdiví k Sobě a ke svému okolí. Nakolik jsme vyjadřovali Sebe. Kolik odvahy, soucitu, bezpodmínečnosti, rozletu, svobody, radosti, odevzdání, lásky ... jsme dali Sobě a následně tím obdarovali okolí. Kolika pochybných jistot, které nás drží zpět, jsme byli ochotni se vzdát. Kterým lžím a manipulačním propagandám jsme přestali věřit a dávat jim pozornost. Jaké strachy už nad námi nemají moc, protože jsme byli ochotni jít hluboko za to, co ukrývají. Jakých obranných mechanismů, přesvědčení, programů, které jsme si vypěstovali či nám byly předány, jsme byli ochotni se pustit a změnit tak náhled na to, kdo jsme, kým se můžeme stát a co je možné žít.

Nastává éra, kdy se po nás bude chtít, abychom byli v souladu s tím, co říkáme (že jsme), co děláme a co si myslíme (že jsme). Abychom (svou) pravdu vyjadřovali s čistotou úmyslů, čirou jasností a ze svého srdce. To je možné pouze v případě, pokud jsme tu plně ukotveni, cítíme se tu bezpečně, nemáme strach z neznáma, máme zdravý vztah k Sobě samým, blízkým, ostatním, světu místnímu i veškerému, máme zdravou sebehodnotu, sebedůvěru, umíme rozlišovat, co pravda je/není, a pochopili jsme, že to, co děláme pro Sebe, má velký vliv i na všechno okolo, a tím tedy přispíváme mocně celku, a zároveň jsme si proto vědomi velké zodpovědnosti za vše, čím přispíváme.

Pojďme se sejít a zvědomit si, jak to aktuálně máme, uvést do rovnováhy, co je třeba, přeladit se na vyšší aspekty nás samých v plném ukotvení a získat odpovědi, informace, které jsou pro nás k dispozici.

Těším se na vás 💛


Kdy: 23. září 2023, 11:00 hod.

Kde: Jindřichův Hradec, Jarošovská 50 (až nahoře)

S sebou si přineste něco na pohodlné sezení na zemi (na koberci), příp. deku a nějakou dobrotu, abychom si společný čas příjemně užili po všech stránkách.

Příspěvek: 1.200,- Kč


Akce je otevřená všem. 

Rezervace prosím na email (martina@martinasolemar.cz) nebo na WhatsApp, Messenger, Telegram, mobil. 

Tel.: 724291547