Právě TEĎ

14.11.2021

Právě teď lidstvo prochází obrovskou psychospirituální krizí. Mainstreamová média zahalují lidstvo tlustým závojem iluzí, které mnoho lidí není schopno prohlédnout.

Pojďme:

  • se postavit do vlastní síly
  • převzít plnou zodpovědnost za Sebe a své rodiny
  • chránit a udržet své nezcizitelné právo na Svobodu a Suverenitu
  • se postavit za právo na svobodnou zdravotní volbu, životní styl
  • se postavit za svobodnou volbu, s kým a kde se chceme stýkat, kam cestovat
  • se postavit za právo na vyjádření svého názoru a vyslechnutí všech názorů bez cenzury
  • se postavit za právo rozhodnout svobodně o tom, kdy otevřu svůj obchod, nabídnu své služby.


Svoboda pohybu a biologická suverenita je nezcizitelné právo.

Kolektivně čelíme morálnímu dilematu. Právě teď je čas přehodnotit a ukotvit svůj hodnotový systém. Každý je právě teď tam, kde má být. Je čas použít a nabídnout, co každý z nás umí, své dary a talenty. Pro Pravdu a Svobodu. Je čas se rozhodnout a postavit se za to.


Svoboda nemůže být nikomu odebrána. Je možné ji pouze odevzdat.

Nikdo nám v této době nemůže poskytnout mapu, navigaci. O co se ale dá opřít, je náš hodnotový systém a naše Pravda, které vycházejí z našeho SRDCE. To je náš kompas, který nám pomůže projít bouří. Naše stabilita, pevnost.

Cesta směrem k Srdci je vždy Cestou Domů

Bouře přejde, zůstane to, co necháme svým dětem a jejich dětem.

Neztraťme cílovou stanici. Víra. Naděje. Světlo.

Neztraťme lidskost. Stejně jako my máme právo si svobodně vybrat, dopřejme ho i ostatním bez posuzování. 


Ocitli jsme se v době, na kterou se mnoho z nás těšilo a připravovalo tisíce let. Přijde doba spolu-tvoření, spolu-práce, spolu-žití v jednotě, radosti, svobodě, prosperitě, hojnosti. Mnoho se toho ještě budeme učit, zažijeme mnoho nového, učíme se, co je to být člověkem, již teď tvoříme něco, co nemá na Zemi obdoby.


Zůstaňme věrni své Cestě a věřme svému Srdci.