Rezistence

09.03.2024

Aktuálně se uvolňují a léčí velmi hluboké aspekty, a to jak na osobní, tak na kolektivní úrovni. Což je svým způsobem totéž a jedno bez druhého není. Záleží z jaké výšky jsme schopni se na to dívat.

Jejich uvolňování může narážet na obrovský odpor uvnitř nás, který se může projevovat různými způsoby. V kolektivním poli ho nelze přehlédnout, stejně jako to, co uvolňování s sebou nese. 

V souladu s naším nastavením se uvolňování aktuálních témat z našeho biopole může na osobní úrovni projevovat snahou o jejich popření, úzkostným strachem ze ztráty kontroly a sebesmyslu a vlastní (falešné) identity, agresivitou a obviňováním jiných, ztrátou smyslu další spirituální cesty apod. 

Za rezistencí se vždy schovává strach. Ať si to umíme přiznat či nikoliv. Strach je mocný hybný nástroj, pochopíme-li a prožijeme-li jeho iluzornost.

Odvaha není, že se nebojíme. Odvaha je obrovskou kvalitou Duše. 

Důvěra v život není naučitelná. Nedůvěra v něj je ovšem snadno využitelná.

Martina Solemar