Samhain - čas proměny, přechodu a síly předků

19.10.2023

Samhain je keltský svátek, který v našem chápání času připadá na noc z 31. října na první listopad. Noc, kdy se stírají hranice mezi realitami, mezi viditelným a neviditelným. Noc, kdy umírá staré, aby uvolnilo místo novému. Noc, kdy můžeme přijmout sílu od svých předků, rodů. Noc, kdy můžeme uzdravit, pochopit rodové záležitosti. Noc, kdy můžeme přijmout vzkazy od našich předků. Noc, kdy můžeme ukončit po generace nedořešené křivdy, nepochopení, zrady a/či to, co se dědí z generace na (ob)generaci. Noc, kdy se postavíme našim strachům.

Ne náhodou svátkem mrtvých Samhain začínal keltský rok. Pustit a uzdravit, co nám již neslouží. Uctít předky, protože jen díky nim tu můžeme být. Nabrat sílu z rodů a vstoupit do nového.

Tak jako stromy pouštějí listy, pojďme i my s vděčností a přirozeností odevzdat, co už na svou další cestu nepotřebujeme. Co nás tíží. Co možná ani není tak úplně naše, ale rozhodli jsme se vstoupit do konkrétního rodu, a tím na Sebe vzali i generačně neřešené záležitosti, na které ti před námi neměli dost síly, odvahy ... Možná neseme strachy, které nemají racionální podtext. Možná se některé situace, životní příběhy v rodech opakují. 

Vždy se do rodu narodí někdo, kdo má vše pro to, aby to uzdravil. S obrovskou podporou našich předků, kterou si můžeme v tuto noc zvědomit a přijmout ji.

Pochopme, že v příbězích našich předků můžeme najít odpovědi na své otázky, příčiny a tedy i řešení pro svá témata.

Vše je propojeno. Někdy i víc, než jsme si schopni uvědomit.

Zvu vás na setkání, kde necháme umřít staré, nepotřebné. Kde pochopíme, jak příběhy těch před námi ovlivňují ten náš. Kde pochopíme řád věcí. Kde uzdravíme, na co je kdo připraven. Na osobní i rodové úrovni.

Pokud neuvolníme místo, nenecháme zemřít staré formy, nové nemůže vstoupit. Změňme naše vnímání smrti. Tento večer je tomu velmi otevřen.

Budeme sdílet, zacestujeme si v časoprostorech, setkáme se s předky a uctíme je. Nakonec vše uzdravíme v léčebné transmisi.


Těším se na vás 💛


Setkání je otevřené všem.

Rezervace emailem, zprávou, telefonicky (martina@martinasolemar.cz, 724291547)


Kdy: úterý 31. 10. 2023, v 17:00 hod.

Kde: Jindřichův Hradec, Jarošovská 50 (až nahoře)

Přineste si polštářek, sedák (sedíme na koberci), příp. deku pro pohodlí při léčebné transmisi

Příspěvek: 1.200,- Kč