Slaďme se s tím, kdo jsme sem přišli být

15.06.2023

Tentokrát nepokročíme na naší cestě skrze energetická centra, ale ještě hlouběji prozkoumáme naše centrum pravdy a sebevyjádření.

Budeme se věnovat sladění se s našimi dary, talenty tak, abychom v nejvyšším potenciálu projevovali Sebe. Tedy záměru, smyslu, účelu naší životní cesty.

Pochopíme, kde moc tlačíme, kde se honíme za životem, kde používáme příliš úsilí s malými výsledky.

Překonáme potřeby ega, abychom uslyšeli vyšší volání Duše a viděli co nejpřesnější, ale i největší obraz.

Spojíme-li se s vyššími potřebami naší Duše, začneme žít smysluplný, radostný život. Začne se nám otevírat, jak s lehkostí vyjadřovat své božské dary, talenty skrze nezištnou, nesobeckou službu pro kolektivní potřeby a budeme moci smysluplněji pomáhat druhým, Zemi nebo celku.


Kdy: 17. června 2023, 11:00 hod.

Kde: Jarošovská 50, Jindřichův Hradec

S sebou si přineste polštářek, deku pro pohodlné sezení na zemi


Těším se na vás