Srdce a přecitlivělost

11.02.2023

Přecitlivělost nic nevypovídá o otevřeném Srdci. Stejně jako z citové otupělosti nevyplývá zavřené Srdce.

Obojí je otázkou energetických obranných mechanismů, které jsme si vytvořili. Souvisejí s nižšími energetickými centry a také tam najdeme jejich příčinu a tedy i místo k řešení.

Člověk se slabými hranicemi natahuje ruce a svými emocemi či jinak se snaží získat, co chce, zvenčí.

Člověk se zdmi okolo nevěří, že zvenčí dostane to, co chce. Má ale vytvořené jiné mechanismy jak získat, co chce.

Ne vždy je ovšem to, co chceme, také to, co potřebujeme.

Mít zdravé hranice znamená postupně uvést do rovnováhy velká témata sebehodnoty, sebelásky a pocitu bezpečí v různých variacích, tedy prvních tří energetických center.