Srdce jako vstupní brána do vyšších sfér

08.05.2023

Pochopili jsme a uzdravili obranné mechanismy a programy prvních tří energetických center. Můžeme tedy vstoupit do našeho srdečního centra. Bez předchozího odstranění podmiňování v nižších energetických centrech je úsilí v oblasti centra bezpodmínečné lásky poněkud frustrující, protože si nedocházíme k naplnění našich přání, vizí, potenciálu zakódovaného do naší DNA.

Vyšší stavy vědomí jsou dostupné každému. Každý má přístup k vyšším aspektům Sebe sama. Jsou naší součástí. Vstupní branou je pouze Láska. Ta, která není podmiňována, kde není závislost, majetnickost, smutek, vztek, bezúčelnost, osamocenost, potřebnost, kde nebolí zrady, zlomená srdce. Kde nejsou iluze a bludy ohledně toho, co Láska skutečně je.

Srdeční centrum je mostem mezi vyššími spirituálními centry a nižšími ego centry. Stabilita a rovnováha našich myšlenek, emocí, hodnotového systému, tedy nižších center, vede ke zdravě fungujícímu srdečnímu centru, které není obranně zavřené, strachem přivřené či potřebnostmi a ezo iluzemi příliš otevřené. Energie volně proudí do i z centra. Lehce se nám dýchá, náš imunitní systém skvěle funguje, cítíme se dobře mezi ostatními i se Sebou, nemusíme se chránit, schovávat, plní se nám naše sny, neplníme sny jiných, nežárlíme, nejsme závislí, máme zdravé vztahy, necítíme se oddělení, osamocení, nedůvěřiví. Nezaměňujeme sebelásku za potřebnost od ostatních. Můžeme věřit naši vlastní srdeční intuici. Neanalyzujeme vše, nesnažíme se vše pochopit rozumem.

Hodně otevřené srdeční centrum může vést k tomu, že lidé jsou příliš sebevědomí, nároční, kritičtí, posuzující, přivlastňující, depresivní, žárliví a nakonec stejně využití, protože svou moc rozdávají a snaží se zalíbit ostatním.

Mít správně otevřené srdce je absolutním klíčem k odemčení proudu v životě.

Pokud jsme ve svém srdci, energie volně, synchronizovaně pluje celým naším systémem. Naše rozhodnutí jsou v souladu s naší srdeční inteligencí, která je plně navigována naším vyšším vědomím a vede nás správnou cestou.

Láska drží vše pohromadě a nepoutá nic. Magneticky přitahuje. 

Pojďme odstranit bloky, bolesti, obranné mechanismy, programy... které nás oddělují od Lásky.


Kdy: 13. 5. 2023, 11:00 hod.

Kde: Jindřichův Hradec, Jarošovská 50

Přineste si podsedák, polštářek, deku pro vaše pohodlí při sezení na zemi.

Příspěvek: 1.200,- Kč