Tvořme z Lásky ne ze strachu

08.06.2022

V současnosti už máme k dispozici tolik mocných nástrojů, které můžeme používat pro tvoření si své reality, a tím i reality celkové a hlavně nové. Tak je využívejme. Nenechme se stáhnout do energií strachu a z tohoto nastavení pak pouze reagovat a šířit paniku kolem sebe, a tím podporovat záměr, se kterým byl strach účelově vyslán. Vždy máme možnost vybrat si. Strach nebo Láska.

Po celé Evropě je zcela zřetelný strach např. z blackoutu a všeho, co je s tím eventuálně spojené. Je fascinující pozorovat, kolik energie (a to jak hmotné - nákup zásob všeho druhu, tak nehmotné - čas, úsilí) jsou lidé ochotni vložit do přípravy na něco, co někdo řekl, je to ve vzduchu, je to jasné, bude to tak... 

Naším úkolem je používat naše mocné nástroje. Ne živit svou energií, co nechceme. Ale vědět přesně, co chceme, kam jdeme a neuhnout. Tam jde naše pozornost, energie. Nejsme již figurky, které je možné ovládat strachem. Jsme mocné bytosti. Tvořme úžasnou budoucnost pro Sebe, naše děti, planetu, lidstvo. To je naše zodpovědnost. Každý může. Všichni si stále každým okamžikem vybíráme, jakou kvalitou přispějeme a přispíváme do celku.