Úžas

28.01.2023

Úžas není, že jste paralyzovaní, nehybní. 

Úžas vás dostane do absolutní přítomnosti, propojenosti s tím, co vidíte, a vším, co je za tím.

 Okamžiky živých žitých zázraků krásy přírody, ve kterých je tolik Lásky. A tím ve vás.