Život v radosti, tvořivosti, citlivosti, intimitě

22.03.2023

Na našem dalším léčivém setkání se zaměříme na energetiku centra radosti ze života. 

Budeme se zabývat otisky, programy, maskami, přesvědčeními, které ovlivňují:

  • naše vztahy (k Sobě samým, partnerské a jiné)
  • tvořivost
  • sexualitu, intimitu
  • citlivosti, vnímavost
  • radost ze života
  • pocity, emoce
  • schopnost manifestovat
  • propojení s ostatními
  • pohyb


Najdeme, kde jednáme z potřebnosti, nedostatku. Kde se blokujeme, potlačujeme. Kde nás ovlivnila společnost, kultura, rodina tak, že nejsme schopni zhmotňovat své sny, vize, radovat se, těšit se, prožívat naplno. Kde cítíme vinu, stud, hanbu, přecitlivělost. Proč netvoříme skrze své dary, talenty.


Těším se na vás

Kde: Jindřichův Hradec, Jarošovská 50 (až nahoře)

Kdy: 1. dubna 2023, 14:00 hod.

Přineste si sedák, polštářek na sezení

Příspěvek: 1.200,-