Ztělesnění

26.10.2022

Část nás, která se sem na Zemi inkarnovala při našem narození, není tou konečnou největší možnou. Tím, jak si postupně uvědomujeme, kdo jsme, proč jsme sem přišli, tím jak rosteme do své síly a zároveň do Lásky a naší mise, máme možnost přitáhnout a vtělit větší část Sebe sama.

Předchází tomu postupný proces uzdravení všech aspektů, které nám brání tyto své části inkarnovat. Jedná se především o identity, programy, přesvědčení související s nižšími energetickými centry. Bez funkčních, uzdravených, otevřených, zářících, zjemněných nižších center, která nám ukazují, jak správně být na Zemi, se Sebou a s druhými, nelze ztělesnit části nás fungující na vysokofrekvenčních principech. Nenaladíme na starém přijímači vlny, na které nemá antény. A nenaladíme je ani v případě, že víme, že existují, velmi je chceme, ale nejsme ochotni se zjemnit natolik, abychom je vnímali.

Být na Zemi neznamená být míň. Naopak. Nastává čas být vším, čím jsme, právě na Zemi. 

Pak vše půjde snadněji, ve větší lehkosti. Už to neoddělujme. Už nemusíme být na Zemi a utíkat si "nahoru". Není žádné nahoru. Vše je tady, pokud to dovolíme.