Trance Healing

Trance Healing

Trance Healing je velmi mocná metoda léčení, protože léčivá energie přichází přímo ze spirituálního světa. 


Tuto formu léčení poskytuji v nejhlubším stavu vědomí, kdy se má frekvence pohybuje okolo 1 Hz/s.
V tomto stavu se věci prostě dějí, aniž by do nich mohlo vstoupit cokoliv jiného či kdokoliv jiný. Nejedná se o stav, kdy je člověk plně koncentrován, tedy tzv. napojen a ve kterém probíhají nejrůznější formy léčení v závislosti na tom, jak vysokých frekvencí je terapeut schopen dosáhnout. Naopak. Nejedná se ani o stav Hara, kdy je terapeut v plně přítomném stavu, ale zároveň ve svém nejvyšším potenciálu. Je to stav blížící se nule, kdy terapeut splyne s léčivou energií.

Trans Healing působí na všech úrovních, tedy mentální, emocionální, spirituální a následně pak fyzické. Velmi ráda ho používám na dálku i osobně, protože umí poměrně velmi rychle zharmonizovat stresovaný systém, naladit systém na pozdější jinou formu terapie či naopak terapii doladit ve velmi vysokých frekvencích. Je použitelný i tam, kde vše ostatní nemá trvalejšího efektu. Potom jako samostatná metoda či jako startovací odšpuntovávací pro další formy léčení.


    Trans healing nabízím (na dálku i osobně) jako:

  • součást svých terapií, pokud je to vhodné
  • samostatnou formu přenosu velmi vysokých vibrací pro ty, které to osloví
  • řešení akutních stavů (emocionálních, psychických, mentálních i fyzických). U fyzických je nutné připomenout, že bez změn na úrovni bioenergetického pole není uzdravení možné nebo nemá trvalý efekt. Proto tato forma léčení není vhodná pro ty, kteří hledají okamžitý efekt na fyzické úrovni bez ochoty cokoliv na Sobě změnit. Vlastně nic z toho, co nabízím, není vhodné pro ty, kteří ještě nepochopili, že bez vlastní snahy a touhy být stále lepší verzí Sebe sama, nenajdou účinnou pomoc nikde.